Untuk pengalaman yang lebih baik sila tukar pelayar anda ke CHROME, FIREFOX, OPERA atau Internet Explorer.

Syarat-syarat Perjanjian Penggunaan

Selamat datang ke Join4Biz. Com. Join4Biz menyediakan perkhidmatannya kepada anda tertakluk kepada Terma Penggunaan yang berikut, yang mungkin dikemas kini oleh kami dari semasa ke semasa tanpa notis kepada anda. Dengan mengakses atau menggunakan Join4Biz platform, termasuk Join4Biz aplikasi mudah alih atau maklumat lain yang disediakan atau dimiliki dan dikendalikan sebagai sebahagian daripada Join4Biz, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Penggunaan ini, serta sebarang garis panduan, dasar privasi, peraturan dan Syarat tambahan yang dirujuk di seluruh laman web ini.

Pindaan kepada Perjanjian Penggunaan Terma

Anda bersetuju dan memahami bahawa Syarat Penggunaan ini boleh diubah suai oleh kami pada bila-bila masa dan pada sebarang frekuensi tanpa notis terlebih dahulu atau khusus kepada anda, dan pengubahsuaian tersebut akan berkuat kuasa apabila Join4Biz posting istilah baru dan / atau apabila pelaksanaan perubahan baru pada Join4Biz laman web. Anda bersetuju untuk menyemak Terma Penggunaan secara berkala supaya anda mengetahui sebarang pindaan. Penggunaan berterusan anda Join4Biz Perkhidmatan berikut perubahan kepada Terma kami menunjukkan penerimaan anda terhadap Terma Penggunaan yang diubahsuai.

Privasi

At Join4Biz kami menghormati privasi pengguna kami dan kepentingan maklumat yang mereka berikan kepada kami. Anda mesti membaca dan memahami Dasar Privasi penuh kami sebelum memutuskan untuk mengakses atau menggunakan Join4Biz tapak atau mana-mana Perkhidmatan kami. Dasar privasi menerangkan kapan dan bagaimana maklumat dan kandungan anda dikumpulkan, digunakan, didedahkan dan bagaimana anda boleh menggunakannya Join4Biz untuk berkongsi maklumat dengan orang lain. Dengan menggunakan Join4Biz, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan mana-mana maklumat, data, penyataan dan kandungan anda seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi.

Kandungan dan Perkongsian Pengguna anda

Anda memahami dan bersetuju bahawa dengan membuat dan menyiarkan kandungan pada Join4Biz, anda menjamin bahawa anda memiliki semua hak kepada kandungan dan maklumat. Khususnya, anda bertanggungjawab semata-mata untuk semua kandungan yang anda siarkan, e-mel, menyiarkannya atau menyediakannya Join4Biz. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan, atau aktiviti, Join4Biz oleh anda dan oleh orang yang anda membenarkan atau membenarkan menggunakan, atau memberikan akses kepada akaun / profil anda dari mana-mana komputer, peranti mudah alih atau lain-lain. Anda faham itu Join4Biz tidak mengawal keterlihatan kandungan anda; anda mempunyai hak dan pilihan untuk mengurus keterlihatan apa-apa kandungan dan bagaimana ia dikongsi. Untuk kejelasan, apa-apa kandungan yang anda kongsi dengan orang lain Join4Biz boleh digunakan oleh mereka atau oleh Join4Biz. Anda bertanggungjawab mematuhi semua undang-undang yang terpakai bagi mana-mana Kandungan yang anda serah atau gunakan melalui Join4Biz. Anda menghubungkan atau mengakses mana-mana laman web, aplikasi, destinasi atau perkhidmatan lain adalah dengan risiko tunggal anda. Anda faham itu Join4Biz tidak mempunyai kawalan ke atas mana-mana maklumat yang anda berikan kepada laman web pihak ketiga yang digunakan. Anda juga mengakui itu JOIN4BIZ MEMBUAT JAMINAN, JAMINAN ATAU TERSIRAT, TENTANG APA-APA DEMOS, KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG MENERIMA MELALUI MELALUI LAMAN ATAU SESUAI LAMAN PIHAK KETIGA LAIN BAHAWA ANDA MEMBERI MEMBERI MAKLUMAT KEPADA. Join4Biz tidak bertanggungjawab untuk sebarang paparan awam atau penyalahgunaan Kandungan Pengguna anda. Anda memahami dan mengakui bahawa anda mungkin terdedah kepada Kandungan Pengguna yang tidak tepat, menyakitkan, tidak senonoh, atau tidak menyenangkan, dan anda bersetuju bahawa Join4Biz tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan yang anda nyatakan untuk menanggung akibat Kandungan Pengguna tersebut. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk interaksi anda dengan yang lain Join4Biz Pengguna. Kami berhak, tetapi tidak mempunyai kewajipan, untuk memantau pertikaian antara anda dan Pengguna lain. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Join4Biz boleh memelihara atau menyimpan Kandungan anda dan mungkin juga mendedahkan Kandungan jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau dengan kepercayaan yang baik bahawa pemeliharaan, penyimpanan atau penzahiran itu semunasabahnya perlu. Apabila memberi kami kandungan atau maklumat atau kandungan kandungan Join4Biz, anda memberi kami hak eksklusif, tidak boleh ditarik balik, bebas royalti, diselidiki, tidak boleh ditarik balik, bebas royalti, disublisensikan kepada hak cipta, menerbitkan, memperbaiki, mengedar, mengekalkan, membuang, menganalisis, menggunakan, memproses dan semua idea, konsep, tanda dagangan , publisiti, apa-apa maklumat atau Kandungan yang anda berikan Join4Biz, tetapi tidak terhad kepada mana-mana hak pangkalan data yang ada dalam kandungan, dengan cara yang diketahui sekarang atau pada masa hadapan tanpa sebarang persetujuan, notis dan / atau pampasan lanjut kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga. Anda tidak berhak mendapat apa-apa pampasan atau apa-apa pembayaran balik daripada apa-apa Join4Biz dalam apa jua keadaan. Dengan menyerahkan apa-apa Kandungan kepada kami, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan apa-apa maklumat, data, pernyataan, dan kandungan dan anda melakukannya secara sukarela atas risiko kerugian anda sendiri.

Penggunaan dan Kelakuan Perkhidmatan

Anda bersetuju, mewakili, waran, dan menjamin bahawa anda akan menggunakannya Join4Biz untuk tujuan yang sah sahaja dan anda akan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan peraturan yang berkenaan untuk mengakses dan menggunakan Join4Biz. Anda akan memberitahu kami dengan segera jika anda mengetahui atau mengesyaki pelanggaran keselamatan atau sebarang aktiviti haram yang berkaitan dengannya Join4Biz.

Dalam menggunakan Join4Biz, anda bersetuju untuk:

 • Ikut dan taat semua undang-undang yang terpakai, termasuk tetapi tidak terhad kepada, undang-undang privasi, undang-undang dan peraturan tempatan, negara, negara atau antarabangsa atau asing;
 • Rawat satu sama lain dengan hormat. Terdapat orang yang sebenar di belakang setiap nama;
 • Tidak mengganggu, menghina, memalukan atau menyalahgunakan ahli lain;
 • Mempunyai pertikaian khusus mengenai maklumat, kandungan, dan / atau maklum balas yang ditangani secara peribadi dengan meminta bantuan Join4Biz, jika perlu;
 • Tidak secara umum menyiarkan maklumat peribadi orang lain tanpa persetujuan mereka yang jelas (contohnya: e-mel, perbualan, surat, nombor telefon, alamat atau nama penuh);
 • Hanya berikan Ulasan dan Kandungan yang anda percaya adalah benar dan tidak sengaja memberikan maklumat palsu atau mengelirukan.

Dalam menggunakan Join4Biz, anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyiarkan, memindahkan, memuat naik, memuat turun, menghantar e-mel, mengedarkan atau menghantar bahan atau apa-apa kandungan atau maklumat dengan cara yang:

 • Melanggar atau melanggar apa-apa cara atas hak orang lain atau yang menyalahi undang-undang, mengancam, mengejar, menyerang privasi atau hak publisiti, merendahkan, memfitnah, mencela, menipu, kasar, lucah, kasar, tidak senonoh, tidak senonoh, mengorbankan atau menakut-nakutkan individu atau kumpulan untuk apa-apa sebab;
 • Adalah menyalahi undang-undang, kebencian, atau perkauman, secara etnik atau tidak menyenangkan atau menyerang hak orang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak-hak selebriti, privasi dan harta intelektual;
 • Merosakkan atau mengganggu atau membuat risiko kecederaan, kesusahan emosi, kematian, kerugian, kerosakan, kecederaan, percubaan untuk menyamar atau kebencian terhadap individu atau kumpulan atau harta atas sebarang alasan;
 • Adakah sifat lucah atau eksplisit;
 • Merosakkan anak bawah umur dalam apa cara sekalipun, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, memuat naik kandungan yang melanggar undang-undang pornografi kanak-kanak, undang-undang eksploitasi seksual kanak-kanak, dan undang-undang yang melarang penggambaran anak-anak yang terlibat dalam kelakuan seksual;
 • Berkongsi sebarang kandungan atau maklumat yang menyalahi undang-undang dan anda tidak mempunyai hak untuk menyediakan di bawah mana-mana undang-undang;
 • Adalah palsu, menipu, mengelirukan, menipu, atau membentuk umpan dan bertukar;
 • Mengumpulkan kandungan atau maklumat atau menyimpan data tentang pengguna untuk sebarang tujuan;
 • Mencipta akaun pengguna palsu atau dakwaan penipuan;
 • Menyamar, meniru atau berpura-pura menjadi orang atau entiti atau menyatakan secara palsu atau sebaliknya; misrepresent affiliate anda dengan orang atau entiti apabila menggunakan Join4Biz;
 • Mengizinkan atau membenarkan sesiapa sahaja untuk mengakses dan / atau menggunakan Maklumat Pendaftaran anda, atau akses, lawatan dan / atau penggunaannya Join4Biz dengan menggunakan akaun / profil anda dan / atau Maklumat Pendaftaran;
 • Melibatkan, mencipta atau menghantar apa-apa yang mewakili atau mengandungi surat berantai, skim piramid atau sebarang iklan yang dilarang oleh undang-undang daripada menghantar;
 • Memuat naik virus, atau mana-mana kod, fail atau program lain yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan Join4Biz sistem atau terlibat dalam sebarang aktiviti yang mengganggu prestasi atau merosakkan fungsi Join4Biz;
 • Percubaan untuk mengakses, merosakkan, atau menggunakan kawasan bukan awam Join4Biz. Individu yang tidak dibenarkan cuba mengakses kawasan-kawasan di Laman ini mungkin tertakluk kepada pendakwaan;
 • Upload, e-mel, jawatan atau kandungan atau maklumat saham atau sebaliknya menghantar apa-apa Kandungan yang akan membentuk atau menggalakkan kesalahan jenayah, aktiviti haram, atau melanggar hak mana-mana pihak;
 • kegunaan Join4Biz, sengaja atau tidak sengaja, untuk melanggar dasar kami atau mana-mana undang-undang, peraturan dan peraturan tempatan, negara, negara atau antarabangsa yang berkaitan atau asing.
1 2 3
Top